Naam van de instelling
Stichting BorboletaMusic (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 6139354)

RSIN
854323703

Postadres stichting
Marianne Bosch
Ten Bosstraat 9
7602 DN Almelo

Postadres concertprogrammering
André Kerver
Dahliastraat 183
7531 DK Enschede

Doelstellingen
a. Het stimuleren van de geïmproviseerde muziek in de breedste zin van het woord.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Het concertseizoen van Borboleta Music loopt steeds van september tot eind mei van het jaar daarop.
a. Voor het seizoen 2017/2018 zal worden voortgeborduurd op de succesvolle formule van het seizoen 2016/2017 namelijk muziek en literatuur met als locatie Concordia in Enschede.
b. Er vindt een verkenning plaats van mogelijkheden om de muziekliteratuur combi ook buiten Enschede door te voeren. Daarbij moet worden gedacht aan andere Nederlandse steden maar ook het buitenland. Er wordt actief naar partners en locaties gezocht om de muziek- en literatuurformule ook met Duitse schrijvers, of Nederlandse schrijvers, die succesvol in het Duits zijn vertaald, toe te passen of te testen. En er is ook belangstelling uit Brazilië en Letland.

Het bestuur: functies en namen
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Riekele Bijleveld
Penningmeester: Huub Janssen
Secretaris: Marie-Thérèse Herrman

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning.
Voor de administratieve ondersteuning van de stichting is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Verslag activiteiten Borboleta
Het uitgangspunt van alle concerten die door Borboleta zijn georganiseerd is improvisatie. Musici van diverse pluimage met klarinettist André Kerver als vaste deelnemer, proberen elkaar muzikaal te vinden en aan te vullen. Zo wordt een intieme sfeer gecreëerd die door het publiek als spannend, inspirerend maar ook rustgevend wordt ervaren.

De volgende musici hebben tot op heden mee gedaan aan één of meerconcerten:  Ulas Aksunger (slagwerk), ArtEZ Projectkoor, Niels Bijl (saxofoons), Bert van den Brink (piano), Vocaal ensemble Exicon, Jan Pieter van der Giessen (perzische luit en sopraan saxofoon), Friedmar Hitzer (viool), Rob Horsting (toetsen), André Kerver (klarinet), Saghar Khadem (perzisch slagwerk), Vincent Kuipers (contrabas), Ekatarina Levental (harp en mezzo sopraan), Jan ter Maat (slagwerk), Christoph Mac-Carty (toetsen), Michel Marang (klarinet), Ronald Moelker (blokfluit en klankschalen), Michel Mulder (bandoneon), Ruud Ouwehand (contrabas), Gijs van Schoonhoven (orgel), Jan van der Stappen (sjamaan), Yonga Sun (slagwerk), Simin Tander (zang), Peter Tiehuis (gitaren), Bert van der Veen (toetsen), Eric Vloeimans (trompet), Jan Wessels (trompet, bugel en midwinterhoorn), Ulrich Wentzlaff-Eggebert (contrabas), Göksel Yilmaz (ut).

Seizoen 2014/2015
De eerste serie bestond uit negen concerten uitgevoerd op zaterdagmiddag om 15.30 u. Deze concerten vonden in 2014 plaats op 13 september, 18 oktober, 15 november en 20 december in de St. Josefkerk in Enschede. In 2015 waren er concerten op 17 januari, 21 februari, 31 maart, 11 april en 16 mei in de Jacobuskerk in Enschede. Er waren gemiddeld 90 bezoekers.

Seizoen 2015/2016
Er zijn in dit seizoen op initiatief van Borboleta vier concerten (15 november 2015, 17 januari, 6 maart en 1 mei 2016) uitgevoerd in de Jacobuskerk op zondagmiddag, vaak aansluitend op een koopzondag in het centrum van Enschede.

Nieuw aan deze concertserie was dat er een dichter werd uitgenodigd: op het gedicht werd door de musici geïmproviseerd. De volgende dichters gaven acte de présence: Bob Boswinkel, Regine Holhorst en Moes Wagenaar. Gemiddeld waren er 70 bezoekers.

Borboleta werd ook uitgenodigd voor diverse concerten: Art Brut Biënnale in Hengelo (20-09-2015), Theaterroute Almelo (26-09-2015), Broodje Cultuur Concordia Enschede (26-10-2015), lunchconcert 1e Walter Boeykens Clarinet Festival Enschede (28-01-2016), Ooggetuigen van Golgotha Concordia Enschede (24-03-2016), Muziek in de Straten, Enschede (29-05-2016).

Seizoen 2016/2017

De concerten worden voor dit seizoen verplaatst naar het intieme theater Concordia in Enschede.

Een nieuw element was de inbreng van schrijvers. De schrijver brengt zijn werk mee en gunt de bezoeker een blik achter de schermen. Terwijl de schrijver zijn eigen werk voorleest, laten de muzikanten horen wat dit met hen doet, waardoor dit werk door middel van een spontane improvisatie van een soort extra laag wordt voorzien.

Concerten waren er met de schrijvers A.L Snijders (12 november 2016), Eva Gerlach (10 december 2016), Tommy Wieringa (11 maart 2017), Johanneke ter Stege (15 april 2017). Gemiddeld waren er 90 bezoekers.

Verder heeft Borboleta meegewerkt aan: Klassiek ontmoet Jazz ontmoet Wereldmuziek in jazzpodium de Tor Enschede (23 september 2016) en aan Muziek in de Straten van Enschede (13, 20 en 28 mei 2017).

Financiële verantwoording

Overzicht kosten en opbrengsten Borboleta (excl BTW)
2014 2015 2016 2017
Resultaten
Opbrengsten 10303 11670 12400 5825
Kosten 5840 13198 10303 6888
Opmerking: de cijfers 2017 betreffen het seizoen 2016-2017 dat loopt tot medio 2017
Saldi bank per 31-12
Bank
4391
2603
4392
Balans 2016
01-01-16
01-01-17
01-01-16
01-01-17
Liquide middelen
0
0
Bank
2603
4392
Eigen vermogen
2603
4392

Activiteiten 2017
Voor 2017 zijn vier concerten gepland bij theater Concordia te Enschede.
De formule van 2016 wordt hierbij voortgezet. Dit houdt in dat de musici van Borboleta elk concert een andere schrijver ontmoeten. De schrijver leest tijdens de voorstelling zijn teksten voor, terwijl hij muzikaal wordt begeleid door Borboleta. De financiering is gevonden in een bijdrage van 3000 euro van de Gemeente Enschede.

Activiteiten 2021
Vol goede moed begonnen wij aan 2021.
Met plannen voor vier voorstellingen van “André ontmoet” in Concordia en vier kindervoorstellingen in het Vestzaktheater.
Maar helaas gooide corona weer roet in het eten.
Echter wel: twee muzikanten van Borboleta , André Kerver (klarinet en basklarinet) en Ulrich Wentzlaff-Eggebert (contrabas) verleenden hun medewerking aan de productie “Find calm” van Martèn LeGrand. Verschijnt zeer binnenkort bij Warner. 


Activiteiten 2022
Nu het er naar uitziet dat de theaters weer open zijn en blijven zijn wij van plan om voor de zomervakantie nog twee voorstellingen in de serie “André ontmoet” te spelen in Concordia.
Op 5 maart a.s. komen Marjan Minnesma en Jan Terlouw met hun brievenboek “Bezorgde brieven” en op 11 juni a.s. komt Angelique Kunst met haar boek over de Twentse zakenman en multimiljonair Gerard Sanderink.
In het najaar willen we nog 2 voorstellingen doen in Concordia in de serie “André Kerver ontmoet” en nog twee kindervoorstellingen in het Vestzaktheater (gasten ntb).

Klik hier om het formulier fondswervende instellingen en het afschrift van oprichting in te zien.